Tietosuojaseloste Rekisterinpitäjä

Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii:

Three Empty Cases Oy / Mobiilitukku.fi (Y-tunnus: 2515663-4)

Lehmonportintie 6

80710, Lehmo

Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä lisää sähköpostilla: antti@mobiilitukku.fi

Yleisesti käytänteistä

Three Empty Cases Oy (Myöhemmin nimellä Mobiilitukku.fi) on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä.

Tällä tietosuojaselosteella informoimme asiakkaitamme heidän henkilötietojensa käsittelystä. Asiakkaan on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot käyttääkseen Mobiilitukku.fi verkkokaupan palveluita.

 Keräämämme tiedot voidaan jakaa seuraaviin tietoihin: käyttäjän antamiin, verkkopalveluiden käytöstä havannoituihin sekä analytiikan avulla johdettuihin tietoihin. Käytämme tietoja seuraaviin tehtäviin:

 • Helppokäyttöisen ja turvallisen palvelun luomiseen

 • Asiakaskokemuksen parantamiseen

 • Tuotesuositusten ja markkinoinnin parantamiseen

 • Verkkokaupan kehittämiseen

Mitä tietoja asiakkaasta voidaan kerätä?

 • Käyttäjän itsensä täyttämät tai henkilön tunnistavat tiedot

 • Tunnistamistiedot, kuten nimi

 • Maksupalvelun tarjoaja voi kerätä henkilötunnustietoja, mutta tämä tieto ei koskaan tallennu tai välity Mobiilitukku.fi palvelun rekistereihin.

 • Yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero

 • Maksutiedot, mukaan lukien luottosopimukset ja muut laskutustiedot

Palvelujen käytöstä havainnoidut ja analytiikan avulla johdetut tiedot:

 • Ostoshistoria, mm. tilatut tuotteet ja niiden hintatiedot

 • Toimitustiedot, kuten valittu toimitustapa ja toimitusosoite

 • Tuotearvostelut

 • Verkkokaupan käyttö- ja selaustiedot sekä päätelaitteen tunnistetiedot

Tunniste-, yhteys- ja maksutietojen antaminen on pakollista ostaessasi tuotteita Mobiilitukku.fi verkkokaupan kautta. Tietojen pääasiallinen lähde on käyttäjä itse.

Mihin henkilötietoja käytetään?

Henkilötietoja käytetään:

 • Asiakkuuden ylläpitämiseen

 • Tilausten toimitukseen, käsittelyyn ja arkistointiin

 • Mobiilitukku.fi toiminnan kehittämiseen

 • Asiakaskokemuksen parantamiseen

 • Analytiikkaan ja tilastollisiin tarkoituksiin

 • Henkilökohtaisemman markkinoinnin tuottamiseen

 • Väärinkäytösten estämiseen

 • Paremman asiakaspalvelun mahdollistamiseen

Miten tietoja säilytetään ja suojataan?

Kaikki henkilötiedot ovat suojattu asiattomalta pääsyltä sekä väärältä tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä.

Mobiilitukku.fi ei pääsääntöisesti siirrä tietoja EU/ETA-maiden ulkopuolella. Osa tiedoista (ainoastaa tilauksen tuotteisiin liittyvät tiedot) voi siirtyä kolmannelle osapuolelle datan analysointitarkoituksessa pseydonymisoidusti EU-ETA maiden ulkopuolelle. Palvelimet on suojattu tietomurtoja ja palvelunestohyökkäyksiä vastaan.

Henkilötietojen käsittelyssä ja teknisissä ratkaisuissa noudatamme hyviä tietosuojakäytäntöjä mm. tiedon pseudonymisointi, anonymisointi ja enkryptaus. Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen sovellettavan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

Kaikkea pääsyä henkilötietoon valvotaan hyvien käytäntöjen mukaisesti.

Kuka käsittelee henkilötietoja?

Asiakastietoihin on pääsy vain Mobiilitukku.fi verkkokaupan työntekijöillä. Työntekijät näkevät ja käsittelevät henkilötietoja vain siltä osin, kuin se on työntehtävien suorittamiseksi välttämätöntä.

Käytämme luotettuja sopimuskumppaneita, jolloin tietoa voidaan siirtää kolmannelle osapuolelle. Kaikkien kumppanien kanssa on sopimuksissa huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön asettamat vaatimukset.

Tietojen käsittelystä vastuussa oleva yritys:

Three Empty Cases Oy / Mobiilitukku.fi (Y-tunnus: 2515663-4)

Lehmonportintie 6

80710, Lehmo

Kuinka kauan tietoja säilytetään?

Tietojasi säilytetään ainoastaan tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa selitetyt käyttötarkoitukset. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden, toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen osoittamiseksi.

Asiakkaan pyynnöstä häntä koskevia henkilötietoja voidaan poistaa tai anonymisoida Mobiilitukku.fi verkkokaupassa. Poisto ja anonymisointi-toimenpide on peruuttamaton, eikä tietoja voi tämän jälkeen enää palauttaa.

Osalle tietoa lainsäädäntö asettaa velvoitteita tiedon pidempiaikaiselle tallentamiselle, mm. seuraaviin tarkoituksiin:

 • Kirjanpitolaissa tiedolle määritellään pidempiä säilytys aikoja, riippumatta siitä sisältääkö aineisto henkilötietoja tai ei

 • Kuluttajakauppaa koskevien vastuiden täyttäminen

 • Järjestelmien lokitietoa kerätään ja säilytetään lain edellyttämällä tavalla, jotta voimme tarjota lainmukaisen ja turvallisen verkkokaupan asiakkaillemme

 • Riittävien varmuuskopioiden ottaminen kaupan tietokannoista ja järjestelmistä tietojen turvaamiseksi, virhetilanteiden korjaamiseksi ja tietoturvan sekä jatkuvuuden varmentamiseksi

Mitä oikeuksia asiakkaalla on?

 • Saada pääsy itseään koskeviin henkilötietoihin, mukaan lukien oikeus saada jäljennös asiakasta koskevista henkilötiedoista

 • Pyytää henkilötietojen oikaisemista tai poistamista

 • Tietyin edellytyksin pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Lisäksi, jos käsittely perustuu erilliseen suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Huomaathan, ettei tämä vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritettuun tietojen käsittelyn lainmukaisuuteen.

Voit tehdä näihin oikeuksiin liittyvän pyynnön ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme. Muistathan tämän tehdessäsi, tarjota meille riittävät tunnistaumistiedot, jotta asiakastiedot voidaan kohdentaa henkilöllisyyteesi. Ilmoitamme sinulle, mikäli emme joiltain osin pysty toteuttamaan pyyntöäsi, kuten poistamaan kaikkia tietoja, joiden säilyttämiseen meillä on lakisääteinen velvollisuus tai oikeus.

Jos huomaat, että käsittelyssä on puutteita tai se on lainvastaista, sinulla on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle.

Kuinka voit saada järjestelmissä olevat tiedot?

Voit pyytää järjestelmiin tallennetut tiedot ottamalla yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen antti@mobiilitukku.fi

Kuinka voit vaikuttaa tietojen käyttöön?.

Voit itse päättää sinulle kohdistetusta sähkömarkkinoinnista, jonka vastaanottamiseen voit vaikuttaa asiakastililläsi.

Asiakas voi myös koska tahansa lopettaa asiakastilinsä ja pyytää poistamaan omat tietonsa ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

Huom! Joissain tapauksissa kaikkea tietoa ei voida poistaa ja lainsäädäntö voi vaatia säilyttämään osan asiakkaaseen liittyvästä tiedosta.

Tietojen luovutus kolmansille osapuolille

Voimme luovuttaa joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille toimituksen tai maksun onnistumiseksi sekä markkinointia varten.

Käytämme asiakastietoja kolmansien osapuolten kanssa myös analytiikka- ja personointitarkoituksiin. Hyödynnämme ostokäyttäytymis- ja selaustietoja yhteistyökumppanien kanssa, jotta voimme paremmin tarjota sinua kiinnostavia tuotteita ja tarjouksia. Analytiikka- ja personointitarkoituksiin käytetty tieto on anonymisoitua tai pseudonymisoitua aina mahdollisuuksien mukaan. Vain me pystymme yhdistämään käytetyn pseudonymisoidun tiedon nimeesi.

Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisille. Informoimme tietopyynnöistä aina myös asiakasta, jos se on lain puitteissa sallittua.

Välitämme tietoja seuraaville kolmansille osapuolille:

 • Tilastointi ja analytiikkaan liittyville kumppaneille

 • Sähköpostimarkkinointikumppaneille, jos asiakas on sallinut viikkokirjeen.

 • Kuljetusliikkeelle, jos valittu toimitustapa on kuljetus noutopisteeseen, lähimpään postiin tai perille asti

 • Maksunvälittäjälle maksukortilla maksaessa

 • Luotonmyöntäjälle, asiakkaan valitessa maksutavaksi luottoyhtiön laskun tai osamaksun

 • Perintäyhtiöile, jos lasku siirretään perintään

Mobiilitukku.fi huolehtii tietoja siirrettäessä ja käsiteltäessä tietoturvan ja -suojan korkeasta tasosta EU:n Tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Kolmansien osapuolten tietojenkäsittelyn tason varmistuskeinoina ovat Euroopan komission hyväksymät mallisopimuslausekkeet, EU-US Privacy Shield -sopimus tai muu tietosuoja-asetuksen mukainen hyväksytty tapa.

Käytetäänkö kaupan sivuilla evästeitä ja mitä ne ovat?

Mobiilitukku.fi käyttää evästeitä (”cookies”) ja muita vastaavia tekniikoita, kuten selaimen paikallista varastoa (“local storage”). Evästeet ovat päätelaitteen selaimen ja palvelimen välisiä pieniä tekstitiedostoja. Evästeillä ja muilla tunnisteilla on määritetty voimassaoloaika, jonka jälkeen selain poistaa tunnisteen. Käytämme näitä tekniikoita toimintojen toteuttamiseen, personointiin sekä analytiikkaan ja markkinoinnin kohdentamiseen.

Toiminnallisia evästeitä ja paikallista varastoa käytetään mm. asiakkaan tunnistamiseen, kirjautumisen ylläpitämiseen ja ostoskorin toimintoihin. Näihin toimintoihin evästeiden ja paikallisen varaston käyttö ja niiden käytön hyväksyminen on pakollista. Palvelimen asettamat toiminnalliset evästeet ja paikallisen varaston muuttujat säilyvät selaimessa 15min-26kk, ellei niitä erikseen poisteta selaimen asetuksista. Sivustolla käynti asettaa evästeet ja paikallisen varaston muuttujat uudelleen selaimen sen salliessa.

Analytiikkaan ja markkinoinnin kohdentamiseen käytetty tieto on anonymisoitua aina kun se on mahdollista. Muutoin käsittelemme tietoja henkilökohtaisina niiltä osin kuin tunniste sisältää asiakkaan kohdentavia tietoja, kuten IP-osoitteen. Myös tunnisteet, jotka on yhdistetty asiakkaaseen jollakin tapaa, käsitellään henkilökohtaisena tietona. Analytiikkaan ja markkinoinnin kohdentamiseen käytettyjen tunnisteiden voimassaoloaika on 30s-26kk. Hyödynnämme Google Analyticsia mm. sivustomme käyttöön, suosittuihin tuotteisiin, trendeihin ja myyntiin liittyvässä analytiikassa. Googlelle lähetettävä tieto on anonymisoitua. Lue lisää Google Analyticsin tietojen käsittelystä.

Muut analytiikkaan ja markkinoinnin kohdentamiseen käyttämämme tekniikat, kuten kuvapistetunnisteet auttavat meitä ymmärtämään paremmin asiakkaidemme käyttäytymistä ja kertovat meille mitkä tuotteet asiakkaitamme kiinnostavat ja mitkä toiminnot ja palvelut ovat asiakkaillemme hyödyllisimpiä. Analytiikka- ja markkinointikumppaniemme käyttämistä tunnisteista voi kieltäytyä ottamalla käyttöön selaimen Do Not Track -toiminnon ja asettamalla selain hylkämään kolmannen osapuolen evästeet.

Käytämme Hotjar seurantatyökalua, jotta voimme paremmin ymmärtää asiakkaidemme tarpeita ja muokata kauppamme asiakaskokemusta tätä mukaa paremmaksi. Hotjar on teknologiapalvelu, joka auttaa meitä ymmärtämään asiakkaidemme kokemusta (esim. kuinka pitkään käyttäjät milläkin sivulla viettävät aikaa, mitä linkkejä he painavat, mitä asiakkaat tekevät ja eivät tee jne) ja tämä palaute auttaa meitä parantamaan ja ylläpitämään kauppamme toimintaa. Hotjar käyttää evästeitä ja muita teknologioita kuten paikallista varastoa kerätäkseen tietoa ja laitetietoja (erityisesti laitteen IP-osoite) asiakkaamme käyttäytymisestä Mobiilitukku.fi sivustolla, ja nämä tiedot kerätään ja säilytetään ainoastaan anonymisoidussa muodossa. Muita kerättyjä tietoja ovat laitteen näytön koko, laitteen tyyppi, käytetty selain, IP-osoitteen sijainti (Maa, ei tarkempia tietoja) sekä kieli, jolla sivustoa mieluiten käytetään. Hotjar luo näistä tiedoista pseydonomisoidun käyttäjäprofiilin. Hotjar tai Mobiilitukku.fi ei koskaan käytä tätä tietoa identifioidakseen käyttäjiä tai yhdistäkseen tietoja tiettyyn käyttäjään. Halutaksesi lisätietoja klikkaa tästä.

 

Jos et halua, että sinusta kerätään mitään tietoja kaupassamme, luodaan anonymisoitua profiilia tai, että Hotjar käyttää seuraamiseen evästeitä millään sivulla, seuraa tätä poistumislinkkiä

Voidaanko tätä tietosuojaselostetta muuttaa?

Palveluiden kehityksen ja läinsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen ilmoitetaan rekisteröityneille asiakkaille ehtojen päivityksen yhteydessä.

Tämä tietosuojaseloste korvaa aikaisemman rekisteriselosteen.

Mihin voin ottaa yhteyttä?

Voit ottaa yhteyttä yksityisyyteen, tietojen käsittelyyn ja tietosuojaselosteeseen liittyvissä kysymyksissä sähköpostilla:

antti@mobiilitukku.fi

Muissa asioissa auttaa asiakaspalvelumme:

info@mobiilitukku.fi

Ota meihin yhteyttä

Onko sinulla kysyttävää? Ota meihin yhteyttä ja kerro, mitä sinulla on mielessä. Täytä alla oleva lomake ja vastaamme sinulle salamana!

Lähettämällä lomakkeen hyväksyn tietojen tallentamisen palveluun